Flytteeske flytte eske Frogner Flyttebyrå AS

Transportbetingelser ved flytting

 1. Veggfaste/monterte gjenstander må demonteres av kunden hvis ikke annet er avtalt. Bildekk på eller uten felg og grill må være rengjort eller pakket inn i egnet emballasje
 2. Vaske- og oppvaskmaskiner må frakobles, tømmes for vann og påmonteres transportsikring.
  Flyttebyrået tar ikke ansvar for maskinelle skader dersom ikke transportsikring er montert.
 3. Ildsfarlige, eksplosiver, illeluktende eller etsende stoffer tas ikke med på flyttebilen.
  Hvis dette havner på flyttebilen vil kunden stilles ansvarlig for eventuelle skader dette måtte forårsake
 4. Flyttebyrået har ikke juridisk ansvar for tap eller skade på smykker, mynter eller frimerkesamlinger som medbringes flyttebilen
 5. Det tas ikke ansvar for planter, grønnsaker eller andre temperaturømfintlige varer.
 6. Møbler/gods som veier over 90kg må avtales på forhånd. Hvis ikke gods er avtalt tilkommer ett «tungt løft» tillegg som reguleres iht. vekt samt. gebyr a 250,- NOK
 7. Dypfryser må avtines og tømmes for matvarer da det ikke kan tilkobles strøm på flyttebilen.
 8. Adkomst må tilrettelegges av kunden. Eventuelle forsinkelser eller merarbeid på grunn av manglende adkomst belastes kunden dersom ikke annet er avtalt på forhånd.
 9. Ved levering blir esker og møbler plassert etter kundens anvisning. Er ikke kunden tilstede eller det ikke foreligger anvisning vil godset bli plassert sentralt i bopel eller etter best mulig skjønn.
 10. Flyttebyråets ansvar opphører i det øyeblikk flyttegodset er overlevert til annet enn flyttebyråets lager eller annet transportmiddel.
 11. Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret er begrenset til kr 1200,- NOK pr m3 uavhengig av verdi. Kunden oppfordres derfor til å tegne egen flyttegodsforsikring.
 12. Reklamasjon i forbindelse med skader o.l må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold senest innen 48 timer.
 13. Betaling av flytteoppdraget skal være betalt senest 24 timer etter endt flytteoppdrag.
 14. Minstepris på flytteoppdrag er 3 timer hvis ikke annet er avtalt på forhånd
 15. Utenfor Oslo tilkommer tillegg i pris for kjøring hvis ikke annet er avtalt.
 16. Alt av senger, barnesenger og møblement festet til sponplater anbefales demontert så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder også bordbein og TV-benks ben bla. da det lett knekker og ikke dekkes. Demontering av nevnte møblement utført av flyttebyrået må avtales på forhånd.
 17. Ved booking etter klokken 11:00 tas det forbehold om at forsinkelser kan oppstå grunnet oppdrag tidligere på dagen og eventuell trafikk.

Flyttevask 

 1. Rengjøring av alle skap og skuffer, innvendig og utvendig (under 1.80m i høyden)
 2. Rengjøring av gulv
 3. Rengjøring av fliser på bad og kjøkken
 4. Tørr rengjøring av tak, vegger og andre overflater som ikke er vaskbare
 5. Rengjøring av alle lister, karmer og dører
 6. Innvendig og utvendig (så langt det lar seg gjøre) vindusvask
 7. Støvsuging av tepper
 8. Rengjøring av alle luftventiler, lysbryteren og stikkontakter (under 1.80m i høyden)
 9. Merk: Det flyttes ikke på møbler og løsøre i leilighet. Det vil da bli vasket rundt møblement.

Prisinformasjon

 1. For 1 flyttekonsulent(sjåfør) med bil er minstepris 3 timer hvis ikke annet er avtalt
 2. For 2 flyttekonsulenter med bil er minstepris 3 timer hvis ikke annet er avtalt
 3. For 3 flyttekonsulenter med bil eller flere er minstepris 3 timer hvis ikke annet er avtalt.
 4. Ved 1 flyttekonsulent med bil gjelder betegnelsen SJÅFØR. Dette vil si at sjåfør kun står i bil og tar imot, pakker bil og lever ved løftelem. Sjåfør bærer ikke møbler ut eller inn i bolig.
 5. Ved tilbud fastpris gjelder pris opptil en bil eller 22m3 hvis ikke annet er avtalt.
 6. Fra 3 etg. uten heis og oppover kreves minimum 3 flyttekonsulebter.
 7. Alt utenfor Oslo fra og med 30km påregnes kilometergodtgjørelse a 3,50kr pr km. hvis ikke annet er avtalt
 8. Utenfor Oslo påregnes bomavgift etter gjeldene satser hvis ikke annet er avtalt.
 9. Det beregnes 30 min. for oppstart, administrasjon og kjøring hvis ikke annet er avtalt.
 10. Prisen er pr. påbegynte halvtime.
 11. Det beregnes kveldstillegg a 50% etter klokken 18:00
 12. Det beregnes nattillegg a 100% etter klokken 21:00
 13. ved helger påregnes det ett tillegg a 50%.
 14. Ved helligdager påregnes det ett tillegg a 100%. (Påske, Pinse, 1.mai, Jul ol.)
 15. Ved bæring over 20 meter avstand fra bil til inngangsdør påberegnes tillegg a 200,- NOK per time
 16. Våre priser er eksklusivt MVA hvis ikke annet er avtalt.