Vi rydder, bærer, laster på og kjører bort alt av søppel og avfall og våre tjenester er mye enklere og rimeligere enn container og brannfarlige sekker som settes ut i gaten eller foran deres bolig. Vi henter alt av søppel og avfall fra både privat og bedrifter.

Med flere års erfaring har vi blitt en av de mest erfarne tilbyder av disse tjenester og alt av avfall hentet, sortert og behandlet på en forsvarlig, mmiljøvennlig og sikker måte. Vi hjelper deg med rydding og kasting av all type søppel og avfall og kommer hjem på døren eller til din bedrift og henter alt du måtte ønske å kaste eller levere til renovasjonsetaten.
Vi er en rimelig og effektiv tilbyder av bortkjøring og det nyter deg som vår kunde svært godt av. 

Vi tilbyr blant annet

Bedrifter: Rusk og rask, søppel, emballasje, kontormøbler, ukurante lagervarer, utrangert utstyr, gamle PC`er m.m. Vi leverer også arkivmateriale til forbrenning. Rydder opp i skap, lagerrom, under trapper, utearealer og i bakgårder. Vi tilbyr også sikkerhetsmakulering med dokumentasjon.

Privat: Rusk og rask, søppel, emballasje, møbler, elektronikk, PC-utstyr, oppussingsavfall, hageavfall, spesialavfall, dødsbo mm.

FORDELER:
Kommer til på ufremkommelig områder.
Rask og Rimelig løsning
100% Miljøvennlig sortering
Tidsbesparende
Ingen ventetid
Tømming og rydding av dødsbo